Informilo por interlingvistoj : IPI .- Rotterdam : Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo, (CED)

v.

Startis en 1992.

Ekde n. 101 (2017), kuneldonita de Esperantic Studies Foundation (ESF)

ISSN: 1385-2191

Disponeblas ankaŭ versio en la angla: http://esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/5281

Disponebla ankaŭ en http://www.esperantic.org/eo/publikajoj/ipi/

1. Esperanto. 2. Interlingvistiko.

I. Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo. II. Esperantic Studies Foundation

Recent Submissions