Belga esperantisto : monata revuo : oficiala organo de la Belga Ligo Esperantista / redaktata de Leon Champy, Fr. Schoofs, Van der Biest-Andelhof, Jer. Vanlaere, kaj Oscar Van Schoor, kun la kunlaborado de multaj aliaj belgaj kaj eksterlandaj esperantistoj. - Antverpeno : Schoofs, 1908-1961

Monata

1(1908) - 53(1961)

Posta titolo: Sonorilo

Disponeblas bitigita versio ankaŭ en la Aŭstria Nacia Biblioteko: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e2k

1. Belga Ligo Esperantista. 2. Belga Esperanto-movado

I. Belga Ligo Esperantista

Recent Submissions

More